حامیان و مشتریان

مراکز اهدا پلاسمای خون

* شرکت دایا آرین دارو
* شرکت بیو دارو
* شرکت پالایش و پژوهش خون
* شرکت پلاسمای خوارزمی
* شرکت بهستان پلاسما
* شرکت پلاسما درمان سرو سپید
* شرکت توسعه پلاسما درمان خزر
* شرکت صبا ژن زیست فن آور توس
* شرکت پلاسما نوین فارمد ایرانیان
* شرکت نیکان فارمد
* شرکت نوین داروی زیست فن آور هراز

بیمارستان ها ومراکز درمانی

* موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران
* مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا
* بیمارستان آیت الله کاشانی
* بیمارستان دکتر نمازی
* بیمارستان دکتر فقیهی شیراز
* شرکت پژوهش دانش پردازان آریاطب

Scroll to Top