محصولی از ساتراپ تجهیز طب

دستگاه جمع آوری پلاسما

دستگاه پلاسماگیری دستگاهی است که به وسیله آن خون اهداکننده توسط مسیر کاملا استریل و بدون تماس با اجزاء دستگاه و از طریق ست های یکبار مصرف وارد دستگاه شده و با روش سانتریفیوژ پلاسما از خون جدا و به ظرف نگهداری پلاسما منتقل می گردد. در مرحله بعد اجزاء اصلی خون به غیر از پلاسما به اهداکننده بازگردانده می شود. این سیکل چند بار تکرار شده تا حجم پلاسمای دریافت شده به میزان مورد نظر برسد. این دستگاه مجهز به سنسور های مختلف و برنامه کامپیوتری خاصی است که مراحل مختلف اهداء و مسیر انتقال خون و پلاسما را تحت کنترل داشته و هرگونه انحراف، اشکال و اختلال در فرآیند را گزارش و درصورت نیاز به طور اتوماتیک متوقف می نماید.

Scroll to Top