محصولی از ساتراپ تجهیز طب

دستگاه سیلر

دستگاه سیلر یا ولدر دستگاهی است که جهت سیل کردن و جداسازی بی خطر لوله بگ پلاسما مورد استفاده قرارمیگیرد. این دستگاه دارای یک ژنراتور است که به طور خودکار جهت سیل کردن تیوب با اندازه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. طراحی بادوام این دستگاه و نوع عملکرد آن باعث شده است برای صنعت پلاسما بسیار مناسب باشد.
عملکرد دستگاه بر پایه انرژی الکترومغناطیسی با فرکانس رادیویی پیشرفته (RF) و گرما میباشد، بنابراین خطر همولیز را به حداقل می‌رساند. دستگاه فوق در کمتر از 2 ثانیه تیوب بگ پلاسما را با برش یکدست و بدون هوا جدا مینماید.

Scroll to Top