محصولی از ساتراپ تجهیز طب

ست کامل جمع آوری پلاسما

ست اهداء پلاسما شامل ست طراحی شده برای استفاده در دستگاه پلاسماگیری می باشد که به وسیله آن مسیر کاملا استریل و غیرقابل تماس با محیط بیرون و دستگاه ایجاد شده و فرآیند دریافت خون از اهداکننده، سانتریفیوژ و جداسازی پلاسما از خون، ذخیره سازی پلاسما، بازگشت اجزاء دیگر خون به اهداکننده و تزریق سرم های سدیم سیترات و نرمال سالین را فراهم می آورد. ست اهداء کاملا منطابق استاندارد های دستگاه پلاسماگیری طراحی شده است تا با سنسور های موجود در دستگاه و قسمت سانتریفیوژ هماهنگی لازم را داشته باشد.

Scroll to Top