محصولی از ساتراپ تجهیز طب

سوزن پلاسما گیری

سوزن مخصوص پلاسماگیری نوعی از یک ست تزریق می باشد که دارای اجزاء بخصوصی است که مخصوص انجام مراحل پلاسماگیری تعبیه شده است. مهمترین قسمت این سوزن شماره 16 می باشد که ضمن اینکه قطر مورد نظر برای جریان خون و پلاسما را بدون اخلال فراهم می سازد بلکه با استفاده از تکنولوژی بالای ژاپنی کمترین درد و صدمه را به فرد اهدا کننده تضمین می نماید. مورد مهم دیگر در این محصول قفل مخصوص سوزن می باشد که بلافاصله بعد از جداکردن سوزن از اهداکننده سوزن را قفل و محافظت می نماید تا احتمال اصابت سوزن آلوده به دیگر افراد را تضمین می نماید.

Scroll to Top